Lorenzo Elbaz

Bablica de platc

Lorenzo Elbaz är en sökare vars bilder innehåller två upplevelser. Dels det visuella, dels det intellektuella. Under sommaren hittar du ett urval av hans bilder i vår  bildsamling.