Mohamed Camara

Mohamed Camara, Certain matins, je commence ma journée à la fenêtre(Some mornings, I begin the day at my window)

Livet pågår någon annanstans

Allt är avlängset – lika avlängset
land som vatten, jord som himmel
du själv som den du har kär
Ja, så är det, just så är det
Det är ett land som är land
som är avlängset land som är land
som är avlängset land.

Ur Gunnar Ekelöf. Opus incertum. Bonnier 1959, s. 12
En tomhetsmelodi. (Jag skriver…) Svenska Dagbladet 6/4 1958

Det är självklart men likafullt sant. Livet pågår oavsett var du befinner dig. Där finns vardag, kostnader och tillgångar. Det är när vi förflyttar oss som vardagen plötsligt stannar upp och som vi blir medvetna om världen som omger oss.

Mohamed Camara rör sig mellan vardagen i Mali och den i Frankrike. Hans bilder letar efter de poetiska mellanrummen som finns i vardagen. Men som du oftast sover förbi.

På det avlägsna Österlen likväl som i det närliggande Bamako pågår vardagen. Världen roterar runt sina axlar, och pendeln svänger tillbaka. Du måste vara här, där du är.

Mohamed Camara f.1985 bor och verkar i Bamako, Mali liksom Paris/Nantes, Frankrike.

———–
In English: Life is going on somewhere else

Its obvious but true. Life’s going on wherever you are. There are daily routines as well as expenses and assets. Its when we’re in move that we truly grasp the world around us.

Mohamed moves between everyday life in Mali and France. His images pictures the poetry in life as it passes by. Those moments we all normally let slip away.

In the remote area of south east Skåne, Sweden, life goes on as-well as in the outskirts of the nearby Bamako. As our worlds turns and the pendulum returns, you got to set in, wherever you are.

Mohamed Camara b.1978 lives and works in Bamako, Mali as well as Paris/Nantes, France.

———–
En Francais:

C’est evident, et d’autant plus vrai, la vie continue ou que vous soyez. Il y a des routines quotidiennes aussi bien que des sorties et des rentrées.

C’est seulement lorsque nous bougeons que nous prenons conscience du monde qui nous entoure. Dans sa vie quotidienne, Mohammed Camara bouge entre le Mali et la France. Ses images saisissent la poésie de la vie quand il la traverse, ces moments que nous laissons normalement glisser.

Dans le plus profond sud-est de Skane, (Suède), la vie continue comme dans son plus proche Bamako. Comme notre monde, comme le pendule, tourne, vous devez être présent, ou que vous soyez.

Mohammed Camara, né en 1978, vit et travaille à Bamako, autant qu’à Paris, ou à Nantes, France.

———–
Big thanks goes out to:
Eva-Lotta Holm Flach / GALLERI FLACH
Joachim Geiger / GEIGER

Further reading:
We face forward
Extended CV at Gallery Flach, Stockholm
Deutsche Bank Art Collection
Untitled, Mohamed Camara, Tate Modern

Selected exhibitions:
Mohamed Camara and Kiripi Catembo: Le regard et les souvenirs, Galleri Flach, Stockholm, Sweden (2012), Bamako: Mohamed Camara and Mats Hjelm, Galleri Flach, Stockholm, Sweden (2010), The New Normal, Canzani Center Gallery, Columbia, USA (2009), Recontres Photographiques de Bamako, Bamako, Mali (2009, 2007), ICP, New York (2006), Galerie Pierre Brullé, Paris, France (2006), Espace Electra, Paris (2006), FACT, Liverpool (2005), Tate Modern, London (2004), Barcelona CCCB (2004), Lieu Unique, Nantes (2004) and others.