at BRUNAKRA

Brunakra offers residency for artists, writers, journalists, or anybody that carries ideas that requires time and space to realize. The period is supposed to end with an exhibit or presentation of the completed work to the public or specially invited guests. This is our log of previous visiting residents.

About movement

Two texts about the necessity of movement.
July 10, 2013; Karin Johansson Blight
July 9, 2013; Viktoria Olausson

——————–
Posted: July 10, 2013
Karin Johansson Blight
PhD, currently conducting research for the Ethics Commission in Sweden – a network for human rights in the asylum process
[Etikkommissionen i Sverige – ett nätverk för mänskliga rättigheter i asylprocessen]

SE:
När jag tänker på ordet rörelse tänker jag på vem jag är och vad jag gör. Jag är en forskare. Det jag forskar kring är migration och psykisk hälsa. Jag är en migrant; jag har flyttat från Sverige till Storbritannien av fri vilja. Där bor jag nu med min familj.

Jag tänker på migration som en resa och en process som sträcker sig över tid och plats. Det är en fysisk förflyttning som väcker känslor och existentiella tankar och ställningsaganden. Migration som begrepp hänvisar till något som är i rörelse, som rör sig från något till någonting, kanske med det slutgiltiga målet att stanna någonstans, att nå en ände, möjligtvis ett hem.

Detta slut, hemmet, är inte alltid en fysisk plats. Det kan innehålla mer än så eftersom migranten hör samman med fler platser än en, inom sig själv. I detta har den omgivande miljön en enormt stor påverkan på de möjligheter som finns att skapa ett nytt hem och samtidigt bevara och hålla det tidigare hemmet eller hemmens varande, levande.

Denna resa eller process som är en stark del av migrationen gör att dagens klimat av ökade gränskontroller blir mycket intressant för här måste resor för överlevnads skull göras i det förgömda, resplaner måste plötsligt ändra riktning eller avslutas abrupt av anledningar som står utanför individens kontroll. Jag ser migration som en oundviklig del av mänskligheten: “vi” människor flyttar, förflyttar oss. Jag frågar mig, är det dock inte fallet att detta försök att kontrollera migrationen är ett försök att kontrollera själva mänskligheten isig?

EN:
When I think of movement I think of who I am and what I do. I am a researcher, I research aspects of forced migration and mental health. I am a voluntary migrant from Sweden, living with my family in the UK. I think of migration as a journey and a process over time and place.

It is a physical move that raises emotional and existential thoughts and response. Migration as a construct refers to being on the move, moving from something to something, perhaps with the ultimate purpose of settling somewhere, of coming to an end, possibly a home.

This end, home, might not only be one physical place. It can consist of more as the migrant brings connections to more places than one within him/herself. In this, the surrounding environment has a tremendous impact on the possibility to create a new home whilst keeping the existence of a previous home or previous homes, alive.

Considering this strong journey or process part of migration, it is interesting with today’s climate of increased border controls, where journeys of survival are taking place in hiding, suddenly changing directions or coming to abrupt stops for reasons outside of the individual migrants’ control. I believe migration is part of humanity, ‘we’ as in us human beings, move. I ask myself, is it not the case, that this attempt to try to control migration is an attempt to control humanity itself?

Further reading from & about Karin Johansson Blight is to be found at: independent.academia.edu/KarinJohanssonBlight

——————–
Posted: July 9, 2013

Viktoria Olausson
Journalist. Pressekreterare och webbredaktör för Afrikagrupperna
[followbutton username=’vikola’ count=’true’ lang=’en’ theme=’light’]

Det enda jag visste med säkerhet att jag ville göra när jag var riktigt ung var att resa. Ta mig ut i världen, upptäcka nya kulturer som jag bara hört talas om tidigare. Kanske är denna reslust en grundläggande mänsklig drift. Utan driften att flytta på sig, se något nytt, bryta ny mark skulle vi fortfarande vara kvar i Afrika. För Afrika är där vi alla kommer ifrån, där människan blev den hon är idag.En av de första och mest betydelsefulla uppfinningar vi gjort som art, en sak som skapats i Afrika är väskan. En tingest som har som syfte just att underlätta rörelse och förflyttning från en plats till en annan. Något som befriar oss från att ständigt vistas där det redan finns mat för att istället kunna plocka hem den och dela med andra. Än idag förknippar vi resor med bagage, att packa väskan, ta sitt pick och pack och dra. Bagaget handlar inte bara om saker utan också om upplevelser och erfarenheter, något som vi får i rik mån av just resor.

När jag reste runt skapade jag en referensram till min egen tillvaro på planeten, en upplevelse av vad det innebär att vara människa just här och nu. Sedan reste jag hem och delade med andra. 

Ursprungligen begränsades vår rörlighet av hav, öknar och skogar. Hinder som vi lärde oss övervinna och göra till våra, till vägar och hem och skafferi. Nu begränsar vi själva rörligheten för varandra istället. Gränskontroller, visumtvång och krav på pengar på banken hindrar vår granne att utan vidare träda in i vårt välorganiserade territorium. Det är inte så nytt, de som haft makt att bestämma över andra har snabbt inskränkt just deras rörlighet. En av de platser jag besökte tidigt är Sydafrika. Ett land som präglats av någras möjligheter att bestämma de flestas svängrum i detalj. De svarta stuvades undan på en liten del av den sämsta marken. De fick endast resa till resten av landet om de hade pass som utfärdades på grundval av hur användbar den personen var som exempelvis arbetskraft.Europa har på många sätt byggt sitt välstånd genom att erövra resten av världen. Kongo, som är större än hela Europa kunde under många år vara den belgiske kungens privata egendom som han plundrade. Men den kongoles som idag vill resa till Belgien måste passera genom ett nålsöga av misstänkliggörande administration.Galler, murar och elstängsel spärrar av de sydafrikanska medelklassvillor mot den ocean av brott som man tror eller vet har skapats genom århundraden av våld. De speglar sig i avspärrningarna EU skapar kring sig för att hålla ute dem som vi tror kommer att välla in för att nyttja det välstånd vi byggt. Europa har byggts delvis på deras bekostnad. Många européer och andra kolonisatörer har dåligt samvete för tidigare brott mot mänskligheten. Det kanske är nödvändigt för att vi ska kunna gå vidare. Men dåligt samvete skapar också ett fokus på oss själva. Ett sådant dåligt samvete måste vi ta oss förbi så att vi kan öppna oss för nya intryck, vågar vara nyfikna och börja vilja mötas på lika villkor.

Mohamed Camara är en av världens resenärer. Han färdas ständigt, främst mellan Mali och Frankrike men även till andra platser. Han säger själv att vandrandet mellan kontinenterna blivit hans andra natur. Pendlandet har blivit ett av många teman i fotografin, en identitet och ett arbete som utmanar både Europas syn på Afrika och tvärtom.

Riskerna med att öppna upp och våga mötas är i längden mindre än att stanna bakom murar och galler. Destruktiva krafter tar sig enklare förbi murar och gränser än medmänsklighet och kreativitet. Om det ligger i människans natur att röra sig, låt oss göra just det, plocka med oss det vi finner på vägen och dela det med varandra.

Läs mer om Afrikagrupperna här

Mohamed Camara

Mohamed Camara, Certain matins, je commence ma journée à la fenêtre(Some mornings, I begin the day at my window)

Livet pågår någon annanstans

Allt är avlängset – lika avlängset
land som vatten, jord som himmel
du själv som den du har kär
Ja, så är det, just så är det
Det är ett land som är land
som är avlängset land som är land
som är avlängset land.

Ur Gunnar Ekelöf. Opus incertum. Bonnier 1959, s. 12
En tomhetsmelodi. (Jag skriver…) Svenska Dagbladet 6/4 1958

Det är självklart men likafullt sant. Livet pågår oavsett var du befinner dig. Där finns vardag, kostnader och tillgångar. Det är när vi förflyttar oss som vardagen plötsligt stannar upp och som vi blir medvetna om världen som omger oss.

Mohamed Camara rör sig mellan vardagen i Mali och den i Frankrike. Hans bilder letar efter de poetiska mellanrummen som finns i vardagen. Men som du oftast sover förbi.

På det avlägsna Österlen likväl som i det närliggande Bamako pågår vardagen. Världen roterar runt sina axlar, och pendeln svänger tillbaka. Du måste vara här, där du är.

Mohamed Camara f.1985 bor och verkar i Bamako, Mali liksom Paris/Nantes, Frankrike.

———–
In English: Life is going on somewhere else

Its obvious but true. Life’s going on wherever you are. There are daily routines as well as expenses and assets. Its when we’re in move that we truly grasp the world around us.

Mohamed moves between everyday life in Mali and France. His images pictures the poetry in life as it passes by. Those moments we all normally let slip away.

In the remote area of south east Skåne, Sweden, life goes on as-well as in the outskirts of the nearby Bamako. As our worlds turns and the pendulum returns, you got to set in, wherever you are.

Mohamed Camara b.1978 lives and works in Bamako, Mali as well as Paris/Nantes, France.

———–
En Francais:

C’est evident, et d’autant plus vrai, la vie continue ou que vous soyez. Il y a des routines quotidiennes aussi bien que des sorties et des rentrées.

C’est seulement lorsque nous bougeons que nous prenons conscience du monde qui nous entoure. Dans sa vie quotidienne, Mohammed Camara bouge entre le Mali et la France. Ses images saisissent la poésie de la vie quand il la traverse, ces moments que nous laissons normalement glisser.

Dans le plus profond sud-est de Skane, (Suède), la vie continue comme dans son plus proche Bamako. Comme notre monde, comme le pendule, tourne, vous devez être présent, ou que vous soyez.

Mohammed Camara, né en 1978, vit et travaille à Bamako, autant qu’à Paris, ou à Nantes, France.

———–
Big thanks goes out to:
Eva-Lotta Holm Flach / GALLERI FLACH
Joachim Geiger / GEIGER

Further reading:
We face forward
Extended CV at Gallery Flach, Stockholm
Deutsche Bank Art Collection
Untitled, Mohamed Camara, Tate Modern

Selected exhibitions:
Mohamed Camara and Kiripi Catembo: Le regard et les souvenirs, Galleri Flach, Stockholm, Sweden (2012), Bamako: Mohamed Camara and Mats Hjelm, Galleri Flach, Stockholm, Sweden (2010), The New Normal, Canzani Center Gallery, Columbia, USA (2009), Recontres Photographiques de Bamako, Bamako, Mali (2009, 2007), ICP, New York (2006), Galerie Pierre Brullé, Paris, France (2006), Espace Electra, Paris (2006), FACT, Liverpool (2005), Tate Modern, London (2004), Barcelona CCCB (2004), Lieu Unique, Nantes (2004) and others.