Ferran Petit

Ferran Petit, 7,30 del mati

Ferran Petit har dokumenterat sina närstående äldre släktingars liv. Sviten är en tribut till mamma Isabel och tant Pita, till de gamlas liv och till människorna som hjälper dem. Se mer.

2 thoughts on “Ferran Petit

  1. Hi Ferran

   So are we, on friday we have our second opening and are again looking forward to show your work.

   All the best
   Andrea

Comments are closed.